Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Innovationer

Innventia har genom åren drivit ett flertal utvecklings-och demonstrationsprojekt som lett till nya produkter, processer och metoder på marknaden. Många av innovationerna baseras på resultat från långsiktig forskning vid Innventia. Som innovationspartner kan vi förstärka hela eller delar av kedjan från idé till kommersiell produkt, tjänst eller process. Exemplen nedan visar på innovationskapaciteten och mångfalden i vår verksamhet.

   

 

Nanocellulosa
Gel of nanocellulose
 

Innventia har i många år forskat inom området mikrofibrillär cellulosa/nanocellulosa med fokus på processutveckling. Baserad på en ny teknik som radikalt reducerar energiförbrukningen (upp till 98%) producerar Innventia nu nanocellulosa vid pilotfabriken som invigdes i början på 2011. Stora Enso investerar nu 10 MEuro i en förkommersiell produktionsanläggning i Imatra. Innventia har varit en viktig partner i denna utveckling.
Kontaktperson: Anna Wiberg
Läs mer om Nanocellulosa

   

 

LignoBoost
Lignin
 

LignoBoost-teknologin är en process som separerar lignin från svartlut som är en restprodukt från sulfatmassaprocessen. LignoBoost gör det möjligt att öka produktionskapaciteten i massabruket på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt än att investera i en större sodapanna. Ligninet kan bland annat användas som ersättning för fossila bränslen eller som råvara till värdefulla produkter som kolfiber.
Kontaktperson: Per Tomani
Läs mer om LignoBoost

   

 

DuraPulp
Durapulp

 

Under 2011 startade Södra Cell produktion av DuraPulp, ett kompositmaterial som utvecklats i samarbete med Innventia och partners och som tilldelats priset för årets innovation vid Pulp & Paper International Awards i Bryssel i november 2011. Idag tillverkas en lampa och förhoppningsvis kommer vi att se förpackningar av detta material i framtiden.
Kontaktperson: Kristina Wickholm
Läs mer om Durapulp på Södras hemsida
Läs mer om de första demonstratorerna Kofesen och Parupu

     
Aktiva material
Aktiva material
 

Interaktiva pappers- och förpackningsmaterial ändrar färg och form när de reagerar på olika stimuli som temperatur, fukt och elektricitet. Materialen kan användas till smarta förpackningslösningar och Innventia driver nu kommersialiseringsprojekt inom området.
Kontaktpersoner: Hjalmar Granberg och Marie-Claude Béland
Läs mer om Active materials

     
Rolling Optics
Rolling optics
 

I samarbete med Innventia och ett nätverk av partners har teknikföretaget Rolling Optics lanserat en helt ny generation av visuella material för etiketter och förpackningar. Materialen kan användas för att ge produkter och förpackningar ett unikt utseende som är svårt att kopiera och som samtidigt stärker varumärket och gör att produkten på ett attraktivt sätt sticker ut i mängden på butikshyllan.
Kontaktperson: Marie-Claude Béland
Läs mer om Rolling Optics

     
Bricka för engångsglas
 

En ny typ av bricka gör det möjligt att fylla och servera flera ölglas samtidigt. Brickan är tillverkad av gjuten pappersmassa bestruken med polylpropylen. Bakom idén står entreprenören Daniel Eriksson som utvecklat produkten tillsammans med Innventia.
Kontaktperson: Marco Lucisano

     
SOFA
SOFA
 

SOFA är ett system för on-linemätning som ger papperstillverkare kontroll över variationer i produktkvalitet. Tack vare minskade variationer kan användningen av fiberråvaran minskas med 5% vilket också ger motsvarande besparingar i minskad energiförbrukning.
Kontaktpersoner: Anna Wiberg
Läs mer om SOFA

     

Stratifierad formning
Stratified forming

 

Stratifierad formning står för nästa stora genombrott i papperstillverkning. Den nya teknologin kommer att reducera energiförbrukningen, förbättra produktegenskaperna och göra det möjligt att utveckla helt nya pappersprodukter. I motsats till traditionell flerskiktsformning formas de olika skikten direkt i en enda inloppslåd. Detta gör det möjligt att tillämpa stratifierad formning för produkter med låg ytvikt som exempelvis tidningspapper.

 

 

 

OptiTopo
Optitopo

 

Med mätutrustningen OptiTopo kan man mycket snabbt (inom några sekunder) mäta en ytas topografi och korrelera tryckkvalitet med ytråhet. Utrustningen kan användas både för avancerad forskning och för rutinmässig kvalitetskontroll.
Kontaktperson: Hans Christiansson
Läs mer om OptiTopo

 

 

 

Magle

 

Läkemedelsföretaget Magle har utvecklat ett nytt specialpreparerat papper som gör det möjligt att spåra saliv på kläder etc och som används av kriminaltekniska laboratorier över hela världen för att kunna gå vidare med DNA-analyser. Produkten består av ett filterpapper bestruket med Phadebas. Tekniken för att framställa papperet har utvecklats vid Innventia och idag utgör Innventias pilotanläggning en del i Magles produktionskedja.
Kontaktperson: Anna Wiberg
Läs mer om Magle

 

 

 

STFI OPTI-Kappa
Kappa

 

Mätteknik för on-linemätning av kokeri och blekeri har sedan länge varit ett betydelsfullt forskningsområde inom Innventia. Ligninhalten (kappatalet) hos massan anses vara en viktig faktor för såväl systemkontroll och karaktärisering av massaegenskaper.

 

 

 

STFI FiberMaster 
STFI Fiber master

 

STFI FiberMaster är ett kraftfullt verktyg för att studera fiberegenskaper som dimensioner och curl samt deras betydelse för såväl papperstillverkningsprocessen som de slutliga pappersegenskaperna. Utrustningen används både i Innventias egen forskning och i uppdrag.
Kontaktperson: Elisabeth Björk
Läs mer om STFI Fibermaster