Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

WoTIM

I detta treårsprojekt, WoTIM (wood-based thermal insulation materials) är syftet att utveckla högkvalitativa cellulosabaserade isoleringsmaterial.

WoTIM

Glasfiber är det mest använda isoleringsmaterialet över hela världen och användningen ökar. Isoleringsmaterial av skumplast är oljebaserade och därför inte ekologiskt hållbara. Cellulosabaserade material å andra sidan har många fördelar förutom att bestå av förnybar råvara; de har högre andel återvunnet material än något annat isoleringsmaterial och använder mindre energi än mineralbaserade isoleringsmaterial gör. Enligt utvärderingen av Thermal Insulation Manufacturers and Suppliers Association (TIMSA), hade polyuretanskum den högsta och cellulosa den lägsta miljöpåverkan av de olika isoleringsmaterialen som finns.

I detta projekt ska man utveckla högkvalitativa cellulosabaserade isoleringsmaterial. Isoleringsegenskaperna förbättras genom att skapa luftfickor till cellulosamaterialets matris av skum eller skumliknande strukturer. Målet är att utförandet av de nya cellulosabaserade isoleringsmaterialen är på jämförbar nivå med de material tillverkade av polyuretanskum.

Innventia kommer tillsammans med Holmen undersöka möjligheterna att anpassa den mekaniska massaprocessen för produktion av isolermaterial. Utgångspunkten är befintlig skumformningsteknik som anpassas för att utveckla termiska isolerpaneler av 100 procent cellulosa. Målet är att nå isolerande egenskaper som är jämförbara med polyuretanskum. Även andra egenskaper förväntas ha många likheter vilket öppnar för många möjliga användningsområden inom byggsektorn.

Projektets målsättningar är:

  • att utveckla ett högpresterande skogsbaserat material för termiska isolerpaneler av cellulosa som tillverkas genom skumformning för att ersätta oljebaserade isolermaterial
  • att undersöka och utforska möjligheterna att skapa ett nytt biobaserat cellulosaskum för in situ-sprutning som baseras på (nano)cellulosa som kan ersätta traditionella plastbaserade sprutisoleringsskum
  • att utvärdera hur de nya materialen kan tillämpas på byggnader och jämföra dem med konventionella isolermaterial för byggnader, inklusive livscykelanalys, LCA
  • att hitta strukturella lösningar och/eller ofarliga tillsatser för förbättrad materialprestanda (t.ex. brandskydd)
  • att utvärdera marknadens och slutanvändarnas acceptans av nya material

WoTIM projektet (Wood-based thermal insulation materials) drivs inom ramen för WoodWisdom-Net+ Programme och har en total budget på 1,46 miljoner Euro och kommer att pågå till december 2016. Partner i detta projekt är VTT (Finland), Innventia (Sverige), FCBA (Frankrike), Holmen (Sverige) and Soprema (Frankrike).

Kontakta oss

Lennart Salmén
08 676 7340
Skicka e-post
Marianne Lockner
08 676 7311
Skicka e-post