Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

VIPP Flexo

Målet är att skapa en bättre förståelse kring tryckkvalitet och hur samverkan mellan substrat, färg och tryckpressen (flexografi) påverkar kvaliteten. Fokus ligger på substratet och att identifiera de egenskaper som har störst inverkan på tryckkvalitet när det gäller flexotryckning på bestruken vätskekartong.

Att förutsäga utskriftskvalitet från ett otryckt substrat är mycket viktigt i produktionskontroll och vid arbete med produktförbättringar. Syftet med detta projekt är därför att få en bättre förståelse av utskriftskvalitet och
hur samspelet mellan substratet, bläck och flexotryckning påverkar kvaliteten.

Projektet är ett samarbete mellan Innventia, Karlstads universitet och Tetra Pak.