Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Trees4Future

”Designing Trees for the Future”, Trees4Future, är ett EU-finansierat forskningsnätverk. Syftet är att stärka den europeiska forskningen inom området genom att samverka kring existerande databaser, metoder, modeller, beslutsverktyg och utrustningar samt att utveckla nya effektiva metoder.

Trees4future logo

Innventias roll är att utveckla effektiva mätmetoder samt mätningar på vårt SilviScaninstrument för forskargrupper som kommer att väljas ut inom ramen för TransNational Access Programmet.

Innventias kontaktperson i forskningsnätverket är Sven-Olof Lundqvist.