Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

StandOpWell

StandOpWell står för standarder för optimering av wellpappförpackningar för svensk exportindustri.

StandopWell

Enhetliga funktionsstandarder för wellpapp är något som efterfrågas av svensk varuexporterande industri.

Målet med projektet är att skaffa underlag för framtida utvecklingsarbete mot optimalt och resurseffektivt produktskydd. Studierna görs genom probleminventering och analys av standarder och metoder.

Projektet, som pågår till mars 2016, är finansierat av Åforsk Foundation och lett av Thomas Trost på Innventia. De utmaningar som identifierats i studierna ligger till grund för en eventuell fortsättning av projektet.

Kontakta oss

Thomas Trost
08 676 7087
Skicka e-post
Johan Alfthan
08 676 7268
Skicka e-post