Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Production of Power Papers

”Production of power papers” bygger på resultat från det tidigare projektet ”Power papers” som visade att ett nytt cellulosabaserat material har förmåga att lagra energi i samma storleksordning som de superkondensatorer som finns på marknaden idag.

Det handlar om ett gummiliknande papper som i grunden bygger på cellulosafibrer som har raffinerats till nanocellulosa i pilotanläggningen vid RISE Bioekonomi. Nanocellulosan ligger i en vattenlösning och när en elektriskt ledande polymer tillförs, lägger sig polymeren som en tunn hinna runt nanocellulosafibrerna.

Det nya projektet ”Production of power papers” som finansieras av SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) fokuserar på produktionsmetoder. Förutom RISE Bioekonomi medverkar RISE Acreo, KTH och Linköping universitet.

Kontakta oss

Karl Håkansson
08 676 7206
Skicka e-post