Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

NeoCel

Drivkraften för NeoCel-projektet är det växande behovet av textilier som framställs av hållbara råvaror i miljövänliga processer. Huvudsyftet är att utveckla innovativa och techno-ekonomiskt genomförbara alkaliska processer som kan integreras med massafabriker. Detta kommer att möjliggöra en hållbar produktion av högkvalitativa miljöinnovativa textilfibrer från högreaktiva cellulosamassor.

Ett konsortium av 15 partners som representerar hela kedjan från råvara till kläder har bildats med tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinator. Rise Bioekonomi med sina välrenommerade kunskaper inom massateknologi, kemikalieåtervinning/regenerering, avancerad fiberkarakterisering och techno-ekonomisk utvärdering spelar en aktiv roll i de flesta arbetspaket.

Konsortiet räknar med att ett framgångsrikt projekt kommer att möjliggöra skapandet av 75 000 nya arbetstillfällen och en ökad omsättning med 9,5 miljarder Euro för europeisk skogs-, textil- och beklädnadsindustri inom 15 år.