Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

MISTRA TerraClean

Behovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material.

RISE Bioekonomi deltar i flera områden i projektet. Medverkan bygger bland annat på tidigare framgångsrika resultat från projekten Power Papers och Modulit i vilka användningen av funktionell nanocellulosa kommit att spela en avgörande roll för utvecklingen.

Ett av spåren handlar om att använda aerogeler av cellulosa för att tillverka våtstabila porösa filter. RISE Bioekonomi har tillsammans med KTH utvecklat en ny process för att göra våtstabila aerogeler, dvs att de inte löses upp i vatten. Aerogelerna har en struktur som gör att det kan dekoreras på insidan och på så sätt har vi tänkt oss integrera kemi, elektronik och optik.

Vid sidan om aerogeler kommer RISE Bioekonomi även att, tillsammans med RISE ICT, utveckla zinkoxidpapper för vatten- och luftrening. Arbetet bygger på tidigare framgångsrika försök på RISE pilotpappersmaskin FEX. När ett papper med zinkoxid utsätts för UV-ljus blir det ledande. Det innebär att de elektroniska egenskaperna hos papperet är interaktiva och kan styras med en UV-lampa. Genom att få solljuset att belysa zinkoxiden i närheten av partiklarna skulle vi kunna få papperet att fungera som en fotokatalytisk renare.

Programmet körs 2017–2021 och har en budget på totalt 60 miljoner kronor. Konsortiet Mistra TerraClean leds av KTH och består av ett flertal universitet, forskningsinstitut, företag och branschorganisationer.

Kontakta oss

Hjalmar Granberg
08 676 7041
Skicka e-post