Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

MISTRA Future Fashion

Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode, och undersöker hur dagens modeindustri och konsumtion kan bli hållbar.

MISTRA Future Fashion

Väglett av principerna för cirkulär ekonomi, arbetar programmet tvärvetenskapligt och involverar mer än 60 partners från hela ekosystemet för mode.

Med ett unikt systemperspektiv kombineras nya metoder för design, produktion, användning och återvinning med relevanta aspekter som nya affärsmodeller, politik, konsumentbeteende, livscykelanalys, systemanalys, kemi, teknik mm. Forskningsstiftelsen MISTRA är initiativtagare och primär finansiär för åren 2011-2019.

RISE Research Institutes of Sweden är värdorganisation för programmet och leder ett av fyra forskningsteman ”Tema 4 - Hur ökar vi textilåtervinningen?”

MISTRA Future Fashion

 

Programchef

Sigrid Barnekow
sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com
+46 10 516 54 68

Kontakta oss

Åsa Östlund
+46 10 516 62 11
Skicka e-post

MISTRA Future Fashion