Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoCity

RISE, Nordic Paper och Paper Province har inlett ett samarbete för att utveckla framtidens skogsbaserade bioekonomi. I ett första skede etableras en öppen testbädd kallad LignoCity. Här kan företag utveckla och skala upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material.

LignoCity

Med finansiellt stöd främst från VINNOVA kommer RISE demonstrationsfabrik i Bäckhammar att vidareutvecklas och göras till en öppen testbädd för företag som vill utvärdera och verifiera nya förädlingskoncept för ligniner. Anläggningen är i dag den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

Syftet med LignoCity, är att skapa ett center där idéer förs samman och möjligheter till kommersiell utveckling identifieras och stöds. Lignin från sulfatmassaproduktion, men även från andra källor, t ex från etanol- och sockerproduktion, kan upparbetas i anläggningen. Projektet involverar 18 industri- och samhällsaktörer, däribland lokala aktörer såsom t ex Karlstads universitet, Kristinehamns kommun och Casco Adhesives AB.

I projektet deltar även Casco Adhesives, Region Värmland, Biokol Sverige, RISE LignoDemo, Blatraden, BTG Instruments, Bionic Group of Companies, Ren Fuel, SunCoal Industries, Swerea SICOMP, UMV Coating Systems, Valmet Power och Volvo Personvagnar. Vi välkomnar ytterligare företag i vår satsning.

RISE (då Innventia) etablerade demonstrationsfabriken 2006 för att demonstrera LignoBoost-processen. Tekniken, som idag ägs av Valmet och finns installerad vid sulfatmassabruk i USA och Finland, har sitt ursprung i ett samarbete mellan Innventia och Chalmers. Tack vare LignoBoost fås ett sulfatlignin som är så rent att det kan utvecklas som råvara till kolfiber. RISE driver idag ett flertal forskningsprojekt inom detta område och har byggt upp en infrastruktur för test och demonstration i samarbete med forskningsinstitutet Swerea SICOMP.