Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

GreenLight

Innventia har tillsammans med Södra och sju övriga organisationer inlett ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit från lignin. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.

GreenLight kolfiber

I korthet handlar forskningsprojektet om tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit med god prestanda och lägre pris än idag. Lignin från trä används som huvudsaklig kolfiberråvara. Syftet är att demonstrera komponenter för bilindustrin genom att skräddarsy råvaran, tillverkningsprocessen för kolfibrer samt olika tillverkningstekniker där man inriktar sig på att ersätta traditionella, tyngre material i bilar med lättviktskomposit.  

Innventia som ingår i RISE Research Institutes of Sweden är värd för projektet och koordinerar genomförandet.

Kontakta oss

Ewellyn Capanema
08 676 7309
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post