Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förpackningssystem för minskat matsvinn

Matsvinn är en global utmaning. Nästan allt livsmedel vi äter har varit förpackat i någon form. Förpackningar är därför en väg att minska matsvinnet, både genom att ge bättre skydd och förbättrad användbarhet.

Projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” har som mål att kartlägga mängder och orsaker till svinn längs hela värdekedjan, från livsmedelsproducent till konsument och utveckla nya innovativa förpacknings-lösningar som reducerar svinnet.

Läs mer om
- projektet
- deltagare
- fakta om förpackningar och matsvinn
- mer om matsvinn
- intervju med projektledaren