Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förnyelsebara funktionella barriärer

Projektets ska möjliggöra en långsiktig och miljövänlig produktion av högkvalitativa livsmedelsförpackningar med utmärkta barriärer mot fukt, vatten och gaser.

Mål för projektet är bland annat att utveckla produkter från skogs- och jordbruk för tillverkning av förnyelsebara barriärer.