Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

BIOSKOH

BIOSKOH-projektet kommer att bana väg för en europeisk bioekonomi genom att visa upp hur ett antal ”innovationssprångbrädor”, såsom avkastning, kostnad för biomassa, befintliga industriområden och industriell symbios, kan innebära ett genombrott i teknisk-ekonomisk bärkraft och förverkligande av lignocellulosabaserade bioraffinaderier.

Det övergripande målet är att realisera det största andra generationens bioraffinaderi i Europa och det första steget är en flaggskeppsanläggning som kommer att producera 55 kton cellulosaetanol per år för den europeiska biobränslemarknaden. Anläggningen kommer att byggas på en bebyggd industritomt i östra delen av Slovakien.

BIOSKOH-konsortiet koordineras av Energochemica och involverar elva partners från sju europeiska länder. Partners inkluderar hela värdekedjan utgående från markägare och råmaterialproducenter. Rise Bioekonomis aktiviteter är kopplade till ligninförädling som är en viktig del i att bygga det kommersiella konceptet.

Kontakt

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post