Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

AMPOFORM

Projektet AMPOFORM är en förkortning av engelska titeln: Additive Manufacturing of prosthetic products based on forestry row materials.

Effekt: Projektet ska möjliggöra att Sverige blir världsledande inom additiv tillverkning med skogsbaserade material, vilket leder till skapandet av en helt ny värdekedja med en ny och starkare konkurrenskraft.

Lösning: Projektet kommer att visa på ett konkret exempel på hur biobaserade material kan användas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det ska även visa att användning av förnyelsebara biobaserade material inte bara är ett miljömässigt behov hos patienterna, utan även möjliggör ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Även kunderna kommer få stor nytta, t.ex. tillverkningstid kommer att förkortas väsentligt med mindre antal prov-justeringsturer och personifiering som kan maximeras.

Partners: Projekts konsortium består av ett forskningsinstitut och fyra företag som besitter ledande expertis längs hela värdekedjan från bio-baserade material och 3D skrivare till ortopediteknik och marknadsledande inom protes och ortopediska produkter. Total budget är drygt 11 millioner kronor och Vinnova finansierar 44%. Projektet löpaer 36 månader från juni 2016 till maj 2019. 

Företag som deltar:

  • Rise Bioekonomi (Innventia) – koordinator, bio-komposit 
  • Stora Enso – bidrar med CNF (cellulose nano fibrils)
  • Wematter – tillverkare för 3D skrivare
  • Fillauer Europé – protesser utveckling och tillverkning 
  • Ortopedteknik/Region Örebro län – Ortoped teknik lösningar till kund/patient  

Kontakta oss

Li Yang
08 676 7134
Skicka e-post