Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pressmaterial: Innventia Global Outlook 2016: A Cellulose-Based Society

Detta är Innventias tredje Global Outlook i en serie av framtidsinriktade rapporter som på senare år fått brett globalt genomslag. De två tidigare rapporterna har fokuserat på framtiden för förpackningar i ”Packaging 2020” (2013) och framtiden för papperstillverkning  i ”Papermaking Towards the Future” (2014). 

Denna gång är temat betydligt bredare. Med rapporten ”A Cellulose-Based Society” sätter Innventia fokus på förutsättningarna för en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle där produkter produceras, används och sedan kastas, till ett biobaserat och cirkulärt samhälle där ”skräp” så som vi tänker på det idag inte existerar, utan där allt material finner en ny användning efter att det tjänat sitt syfte. 

A Cellulose-Based Society belyser förutsättningarna för en sådan omställning genom resultat från en omfattande internationell enkätstudie, trender som ramar in utvecklingen på viktiga områden, och framtidsscenarier som beskriver olika utfall baserade på en analys av avgörande osäkerheter. Rapporten har arbetats fram av ett projektteam från Innventia i samarbete med Kairos Future.

Rapporten landar bland annat i insikten om att vi lever i en värld där förmågan att demonstrera idéer och koncept i verkligheten är vägen till en hållbar samhällsomställning.

– Konsumentundersökningen och trenderna pekar sammantaget på att de riktigt framgångsrika varumärkena och organisationerna kommer att vara de som har en förmåga att gå från ord till handling och faktiskt demonstrera banbrytande idéer och koncept i verkligheten för konsumenter. Då förändras inställningen till vad som är möjligt och eftersträvansvärt. Vi kallar det Demonstration Economy och insikten om detta är nyckeln till en hållbar samhällsomställning säger Marco Lucisano, Innventia.

» Läs mer