Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

The need of nature


Foto: Bonava

Marco Lucisano, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society", kan du förklara vad trenden "The need of nature" handlar om?
Även när vi trängs i städerna och anammar urbana levnadssätt, visar inte vårt behov av naturens närvaro i våra liv några tecken på att avta. Tvärtom har naturen visat sig ha anmärkningsvärda effekter på vår hälsa och välbefinnande. Vår känslomässiga längtan efter det naturliga tycks också öka när vi går mot ett mer tätbebyggt och högteknologiskt samhälle med en snabb och rastlös livsstil.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Marco LucisanoNya städer byggs, gamla städer växer och förnyas och behovet av välmående medborgare i den komplexa urbana miljön är ett naturligt och efterlängtat element. För att balansera kontrasten mellan infrastruktur och medborgare kommer naturen in som en vågskål. Trenden uppskattas av stadsborna samtidigt som det möjliggör nya kreativa affärsmöjligheter för industrin och enskilda entreprenörer.   

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend?
Det är tydligt att naturen inte bara inspirerar oss med sina krafter utan också främjar städer ur ett hållbart affärsperspektiv. Ett svenskt exempel är bostadsbolaget Bonava som har förvandlat det annars betonglika området Sergels Torg, en av Stockholms mest levande platser, till ett grönområde för en dag. Syftet är att umgås och må bra i grönskande miljö mitt i stan. Ett annat internationellt lyckat exempel är Bosco Verticale i Milano, ett lägenhetshus med träd planterade på balkongerna.