Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

The City Norm

Mikael Lindström, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden ”The City Norm” handlar om?
Människor har bott i städer i tusentals år och den globala övergången från landsbygdsliv till stadsliv har varit en vedertagen trend i mer än ett sekel. Men urbaniseringens takt och omfattning gör att den ändå är central för människans utveckling. Just nu får vi bevittna den största inflyttningen till städer i mänsklighetens historia, trots att mer än hälften av oss redan bor i städer. Men det är ändå bara början. Staden, och urbana levnadssätt, har snabbt blivit den nya normen som omformar och omdefinierar mänsklighetens framtid.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Mikael LindströmUrbanisering och migration förändrar vår värld. Att leva i stora städer är resurseffektivt men produktion av föda och råvaror sker till stor del utanför staden. Vi talar om ett framtida avfallsfritt samhälle då resurseffektivitet och bioekonomi gör att vi får en integrerad syn på material och energiflöden. Man talar om stadsgruvan eller ”urban mining” där man har full kontroll över de material som cirkulerar i staden eller som tillfälligt finns låsta en tidsbegränsad användning. Matavfall måste tas om hand lokalt och omvandlas till energi eller om möjligt material. Megastäder är en spännande utmaning för gränsöverskridande forskning och för vår industrisektor! 

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend? 
Jag tror att megastadsstater kommer bli vanligare. Frågan är vilket inflytande satellitstäderna eller landsbygden kommer att ha? Vad innebär detta för skogsindustrierna? Kommer brukens kontrollrum att ligga på Manhattan och produktionen styras av de tillfälliga behoven i staden? Kommer energi och material att kunna levereras som tjänster till staden där de omvandlas efter behov? En förpackning är en tjänst och förpackningen är material och energi! En utmaning kommer att vara att ge full service oavsett om man lever i en megastad eller utanför. Det får inte leda till segregation. Nya affärsmodeller leder till en ny typ av konsumtion, mer tjänster och upplevelser än ren materiell konsumtion. Kanske kommer den inbitna stadsmänniskan i framtidens upplevelsesamhälle söka sig till skogen som rekreations- och nöjespark á la hollyWOODS?