Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Shift Happens

Konstantin Sundin, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "Shift Happens" handlar om?
Företag går samman som aldrig förr, griper efter nya marknader, kompetens, tillgångar, immateriella rättigheter eller affärsmodeller. Men det blir allt svårare att upprätthålla konkurrensfördelar bara genom att växa i storlek eftersom ny teknik och nya aktörer med innovativa och snabbt skalbara affärsmodeller tar sig in på marknaden. Dessa förändringar skapar komplexa ömsesidiga beroendeförhållanden och en enkel fråga som "vilken bransch tillhör du?" blir allt svårare att besvara.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Konstantin SundinSpelets regler ändras hela tiden. Detta i sig är naturligtvis inget nytt. Men lägg till hastigheten och tillgången till dagens teknik så blir bilden en helt annan. Företag har inte råd att förbli statiska - de måste vara dynamiska för att kunna ligga steget före.   

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend?
En öppen, strategisk åskådning och förmågan att leta upp och använda sig av en organisations kärnkompetens inom nya områden kommer sannolikt att vara ett framgångsrikt recept för att hantera förändringar framöver. De som saknar dessa färdigheter kommer inte att uppnå framgång de kommande åren.