Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

No Waste

Tatjana Karpenja, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "No Waste" handlar om?
Även om det finns många motstridiga åsikter om hur vi ska handla för att ta oss an våra hållbarhetsutmaningar, är människor överens om att det sätt på vilket vi använder material kan och bör förbättras radikalt. Avfallsminimering, förbättrad återanvändbarhet av material och cirkulära affärsmodeller är en verklig och växande möjlighet för både samhällen och företag. Framsynta företag kan dra stor nytta av att anpassa cirkulära affärsmodeller, utforma strategier för återanvändning och förutse strängare regler.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Tatjana KarpenjaVarje år konsumerar vi mer resurser än vad planeten kan producera. Det är både en stor utmaning och en drivande kraft för samhället och industrin. Trenden ”No waste” innebär ett avfallsfritt samhälle där allt är resurser, såväl återvunnet material som nytt. Visionen är att skapa en värld med obegränsade tillgångar genom smarta lösningar. 

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend?
Vi ser redan nu att industrin hakar på trenden. Fler nya och spännande partnerskap kommer att leda till mer hållbara och serviceinriktade produkter och engagera konsumenter. Individen närmar sig industrin och får större roll genom att vara aktivt delaktig i värdecirkeln. Produkter designas för att bli återanvändnings- och återvinningsbara med syfte att cirkulera material många gånger om. På Innventia har vi fungerande processer och vi skapar innovationer inom området, speciellt när det gäller nya heta material och bioraffinaderitänk. Principen bakom trenden är att alla vinner på att ha ett avfallsfri ekonomi-tänk!