Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

No More Plain Janes and Average Joes

Fredrik Rosén, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "No More Plain Janes and Average Joes" handlar om?
Näringslivet förändras snabbt och blir mer komplext varje dag. Eftersom marknader omvandlas av globaliseringen, digitaliseringen, den ökade heterogeniteten och det ömsesidiga beroendet - både inom och mellan branscher - är förmågan att fokusera och anpassa erbjudanden och affärsmodeller av största vikt. I denna tid av omvälvande förändring, är massmarknaden ett enda virrvarr där genomsnittet är irrelevant. Företagen måste reagera på marknadssignaler som aldrig förr genom specialisering och varumärkesprofilering.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Fredrik RosénI många sammanhang pratar man idag om ”well curve” i stället för ”bell curve” när det gäller fördelningar. Det kan handla om allt från kläder, till storleken på dator- och tv-skärmar. Inom vår bransch har vi också, förutom de större aktörerna som satsar på kostnadseffektiv produktion av ”commodities” ett antal framgångsrika aktörer som bygger sitt erbjudande på nischprodukter.

Vilka effekter kan vi vänta oss av denna trend?
För ”vår industri” är denna trend redan idag en utmaning. Vi befinner oss i ett läge där många företag som fokuserar på de traditionella volymprodukterna har stora utmaningar och måste hitta sätt att balansera både volym- och nischprodukter för att uppnå lönsamhet. Givet en historia med ett extremt fokus på volym, kommer detta att vara en utmaning för många. Vi kan dock förvänta oss att se både nya affärsmodeller och spännande samarbeten framöver för att hantera detta!