Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Innovation by Collaboration

Therese Johansson, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "Innovation by Collaboration" handlar om?
Affärsförnyelse har aldrig varit viktigare. Förmågan att förvärva, kombinera, och implementera ny kunskap är central - liksom förmågan att göra det snabbt. Det handlar inte bara om att komma på nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Eftersom det måste gå allt snabbare, börjar organisationer förnya sitt sätt att förnya. Hur? De samarbetar både genom att involvera andra och bli involverade genom gemensamt kunskapsutnyttjande. För de flesta organisationer är verksamheten mer tröggående när de arbetar på egen hand och medför en ökad risk att hamna utanför konkurrensen.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Therese JohanssonObservationer och inbjudningar. Unilevers portal “Open Innovation” och Phillips Plaza är exempel på observationer vi gjort. Vi inbjöds också till olika workshops anordnade av företag som vill bidra till att lösa specifika problem.

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend?
Vissa skulle nog hävda att det inte längre är en trend utan snarare ett faktum och att vi redan ser effekterna av denna trend. Vi arbetar med innovationer på olika sätt. Ett sätt vi arbetar på sker inom vårt forskningsprogram där olika företag arbetar tillsammans kring gemensamma frågor i vår icke-konkurrensutsatta del av programmet. Ett annat exempel är vårt samarbete med högskolor i konst, hantverk, design och arkitektur - många av våra demonstratörer härrör från dessa samarbeten. Vi arbetar också i olika projekt där vi har workshops med "oväntade" aktörer som vanligen inte är knutna till vår verksamhet. Nu stöds framgångsrika projekt av bidrag från fler intressenter längs värdekedjan i mycket högre grad än tidigare. TechMark Arena är ett annat exempel som vi har drivit här på Innventia de senaste två åren. Här arbetar mastersstudenter av olika (utbildnings-) bakgrund med skilda projekt kring ett särskilt tema - vilket möjliggör tvärvetenskapligt utbyte av idéer som resulterar i ett (vad vi tror) bättre resultat än om projekten genomförs separat.