Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Econsumers - Econscious and Econfused

Fredrik Aldaeus, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "Econsumers - Econscious and Econfused” handlar om?
Ett växande antal konsumenter hävdar att de är villiga att betala extra för miljövänliga produkter och de förordar hållbara och etiskt starka varumärken. Men vad som är bra, miljövänligt och hållbart är en komplex fråga, och det finns fortfarande en hel del omedvetenhet om hur man gör bra val. Så det finns fortfarande ett stort behov av tydlig vägledning om hur man "gör det rätta" i en värld full av miljövänliga alternativ ...

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Fredrik AldaeusVi började med att fråga oss hur dagens "trädkramare" ser ut. Idag är de inte ute på gatorna och skriker. Snarare försöker de införliva miljöhänsyn i sitt konsumtionsbeteende. Detta kommer att bli en del av deras "personliga varumärke", och de vill att deras miljövänlighet ska synas.  

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend?
Vi tror att det finns en hel del att göra för att styra medvetna men förvirrade konsumenter, till exempel med hjälp av mer informationsrik märkning. När vi diskuterar denna trend kan vi börja med att ställa oss själva frågan: "Vad krävs för att jag ska bli en mer miljövänlig konsument?"