Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Business Activism

Dina Dedic, du är en av experterna i projektet "A Cellulose-Based Society". Kan du förklara vad trenden "Business Activism" handlar om?
I tider av snabb förändring och skiftande paradigmer är det svårt att uppnå samstämmighet. Men eftersom människor och politiker inte kan hitta en gemensam linje för att ta itu med de utmaningar som rör hållbarhet, har visionära entreprenörer kunnat sätta världen på rätt spår mot mer positiva resultat. Företag i miljardklassen som brukade kämpa emot hållbar utveckling, börjar nu bli bäst i klassen på det.

Vilka faktorer ledde till resultatet av denna utveckling?
Dina DedicNär vi diskuterade och analyserade de större händelserna på marknaden under den senaste tiden insåg vi att både enstaka entreprenörer och företag gör avtryck. Mäktiga entreprenörer som Elon Musk utmanar den globala spelplanen genom att utveckla elektriska bilar som ett hållbart alternativ till fossildrivna bilar. De utvecklar också energilagringslösningar baserade på förnybara energikällor för bostäder. Nya företag som AirBnB och Über växer upp och hotar etablerade aktörer med banbrytande affärsmodeller. Jättar som Facebook och Microsoft backar tillsammans upp en ny allians för produktion av förnybar energi från sol och vindkraft.

Vilka effekter kan vi förvänta oss av denna trend? 
I trenden "Business Activism" är det aktivister och politiker som får konkurrens från stora, starka företag som vill göra gott. Man har råd att strunta i kvartalsekonomin och törs göra stora investeringar i sådant man tror på, grön energi, cirkulära affärsmodeller, alternativa lösningar som tillgodoser alla, inte bara det egna företaget. Man skapar goodwill samtidigt som man sätter press på andra företag.