Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Vad vi gjorde, hur och varför

Den 24 maj 2016 släpps Innventias tredje Global Outlook Report: A Cellulose-Based Society, som presenterar trender och scenarier för ett cellulosabaserat samhälle. I en serie korta intervjuer tar vi en sneak peek på rapporten.

Konstantin Sundin

Konstantin Sundin på Innventia har varit djupt involverad i framtagande av rapporten. Redan för 1,5 år sedan drog arbetet i gång och det avslutas med releasen i maj. Men vad har gjorts, hur och varför? Vi frågade Konstantin.

Vad är det ni har tagit fram till denna rapport?
För att kunna skapa rapporten behövde vi något stadigt att stå på. Därför gjorde vi en serie intervjuer med ett hundratal experter från hela världen. De utgjorde en bred blandning: från personer på olika forskningsinstitutioner till politiker och studenter. Självklart gav vi de största skeptikerna en möjlighet att prata med oss också.

Sedan utgick vi från svaren, för att kartlägga trender och skapa scenarier för framtiden. Sammanlagt gav allt detta just det – en stadig grund. Den ständiga möjligheten att bli utmanad på innehåll, både externt och internt, har varit extremt värdefull i det här arbetet.

Hur gick det till?
I intervjufasen handlade det om att få en uppfattning om vad som är viktigt. Genom att ta sikte på det skulle vi kunna arbeta efter vad omvärlden egentligen tycker. Vi hade två spår i den här fasen: 1) ”Vad tror du?”och 2) ”Det här tror vi skulle kunna vara framtiden”.

I intervjuerna frågade vi bland annat efter drivkrafter, game changers, hinder och möjligheter med ett framtida cellulosabaserat samhälle. De utfördes via telefon, e-post, och möten IRL, både i Sverige och runt om i världen …

Utifrån svaren tog vi fram det som skulle bli kärnan i A Cellulose-Based Society: åtta trender och fyra scenarier. Trenderna är vad vi känner till och kan se i dag, i vår omgivning. Mycket av underlaget kom från intervjuerna, men det gällde också att våga titta utanför det vi är vana vid. En trend är ju inte något som sker inom ett isolerat område, det är något som man gång på gång stöter på – i flertalet branscher och affärs¬modeller. Scenarierna, å andra sidan, utgår från de globala osäkerheter som finns i dag. Genom att vikta dem mot varandra kunde vi ta fram troliga framtida världsbilder.

Slutligen hade vi en öppen workshop, där över 60 proffs från olika industrier fick utmana vårt arbete. Vi presenterade det vi kommit fram till: “Det här är vår tes. Vad tror ni, är det troligt eller inte?“. Diskussionerna blev mycket givande. Vissa av trenderna är ju mer angenäma än andra, beroende på vilken industri, vilken bakgrund och vilka drivkrafter man själv har – och därmed vilka utmaningar man står inför. I detta fall hade vi en bred blandning av olika människor och verksamheter.

Varför gjorde ni detta?
Att skapa en idé är en sak, att exponera den för industriella intressenter och låta dem utmana fakta, kvalitet och trovärdighet är något helt annat – och det är precis därför vi gjorde just det.Samtidigt ville vi ge dem en chans till att prata om och reflektera kring vad detta faktiskt betyder för dem personligen, deras företag, samhället och klimatet.

Nu ser vi med spänning fram emot resten av världens tankar när vi släpper rapporten!

Vill du veta mer? Håll utkik här på vår webbplats inför fler sneak peeks om A Cellulose-Based Society. Den 24 maj kan du läsa rapporten i sin helhet.