Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tryckbarhet

Innventia har gediget kunnande kring tryckbarhet. Vi kan hjälpa till med att ta reda på vilka materialegenskaper som påverkar tryckbarheten när det gäller överföring av färg till papperet/kartongen växelverkan mellan tryckfärg och papper/kartong orsak till slutlig tryckkvalitet

Tryckbarhet är summan av de egenskaper hos papperet/kartongen som skapar förutsättningar för god tryckkvalitet. Körbarhet är den egenskap hos materialet som gör det tekniskt möjligt att använda det i tryckpressen på ett bra sätt.

Kunnande om tryckprocessen är viktigt för att optimera egenskaperna för papperet och kartongen. Kraven på substratets ytjämnhet, ytstyrka och absorptionsförmåga är olika för de olika tryckprocesserna. Vi har stor erfarenhet kring de substrategenskaper som krävs för att få önskad tryckkvalitet vid offset-, flexo-, inkjet- och rotogravyrtryckning.

Förutsäga och skapa bättre tryckbarhet på papper och kartong

Vi fokuserar på metoder som kan förutsäga tryckbarhet. Metoderna ger pappers-/kartongtillverkaren möjlighet till att producera effektiva tryckytor.

Mäta och nå önskad tryckkvalitet

Våra mätmetoder mäter kvaliteten på det tryck man visuellt kan se. Det är viktigt för att kunna hitta samband mellan materialegenskaper och tryckkvalitet. Behovet av relevanta mätmetoder, som t ex OptiTopo för att mäta ytjämnhet och STFI Mottling för att mäta flammighet i tryck, ökar eftersom det hela tiden händer nya saker; nya trycktekniker, högre hastighet i pressarna m.m. Vi utvecklar mätmetoder utgående från nya behov som uppkommer.

Körbarhet – problemfri tryckning

Vi har stor erfarenhet kring körbarhet i tryckpressen avseende partiklar som lossnar från tryckytan och stör tryckprocessen. Vi kan hjälpa till med analyser både på labb och online i tryckpressen för att ta reda på vilka partiklarna är, ytstyrkan mm.

Kontakta oss

Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post
Sofia Thorman
08 676 7133
Skicka e-post

 

Publicerat

High speed UV inkjet – impact of speed and substrates on print quality, Klaman Marianne, Johansson Per-Åke, Lofthus Jon, Blohm Erik, Reinhold Ingo, Advances in Printing and Media Technology, Proceedings of the 37th International Research Conference of iarigai, Vol. XXXVII, 187-195

On-line linting measurement on blanket during printing: Developing of measurement technique, Hoc Miroslav, STFI-Packforsk report: 262 NRP 33