Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tryckdynamik

Verktyget Tryckdynamik möjliggör att man kan simulera och förstå den komplicerade tryckprocessen på ett riktigt sätt. Med hjälp av simuleringar får man insyn  i om, hur och var en individ faktor bidrar till slutlig tryckkvalitet, från färg överföring till torkning. De genererar också kvantitativ information om vilken roll tryckinställningar, pappers och färgs egenskaper spelar i sammanhanget, t.ex. hastighet, nyptryck, ytråhet, porositet, viskositet, ytenergi,  kontaktvinkel m.m.  

Tryckning är en dynamisk process, där färg växelverkar med både trycknypet och papperssubstratet, som visas i figuren. Tryckdynamik styr hela tryckloppet från färgöverföring till torkning. Därför kan nästan alla tryckkvalitetsbrister förklaras av med hjälp av tryckdynamik, t.ex. missing dots, mottling och uncovered areas, osv. 

Beskrivning: NIP_Pressure_Illustration.png
Illustrations of printing dynamics. The curve depicts the evolution of the nip pressure along time.

Kontakta oss

Li Yang
08 676 7134
Skicka e-post

Publicerat:

Li Yang, "Ink dynamics and ink transfer under printing nip", Proc. Paper Phys. Conf. (2012).