Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Optisk modellering

Pappersoptik

Vi har forskare som sedan länge har varit aktiva i forskningsframkant av pappersoptik. Vissa forskningsresultaten har vidareutvecklats som simuleringsverktyg, bland annat Grace. Denna Monte Carlo simuleringsteknik möjliggör att simulera alla ljus-papperinteraktionens processer på ett realistiskt sätt. I figuren ser man hur vitheten av en flerskiktskartong varierar beroende på hur två material av olika optiska egenskaper läggs.          

Beskrivning: MottlePicture.png

Simulated CIE whiteness for a multi-layer board for layers with diffferent optical properties. The embedded images show examples of fibre network and resulting white-top mottle as well as print mottle with perfect print halftones.

Utseendet av papperet beror på ljusreflektion och även ljusemittering (OBA) från papperets yta samt bulk .  Det är därför svårt och kostsamt att direkt experimentera med en pappersmaskin för att se vilken pappersstruktur och materialfördelning som är önskvärd för att nå vissa optiska kvalitetskrav. Däremot görs det mycket lättare med hjälp av optiska simuleringar. Används simulering som en screeningmetod, kan en testkörning med pappersmaskin bli mycket mer tid- och kostnadseffektiv.

Kontakta oss

Li Yang
08 676 7134
Skicka e-post

Publicerat:

L. G. Coppel, M. Neuman and P. Edström, " Extension of the Stokes equation for layered constructions to fluorescent turbid media", accepted for publication in J. Opt. Soc. Am. A.

L. G. Coppel, M. Andersson, P. Edström, and J. Kinnunen, "Limitations of the efficiency of fluorescent whitening agents in uncoated paper", Nordic Pulp and Paper Research Journal, 26(3), 319-328 (2011).

L. G. Coppel, M. Andersson, and P. Edström, "Determination of quantum efficiency in fluorescing turbid media," Applied Optics, 50(17), 2784-2792 (2011).

L. G. Coppel, Whiteness and fluorescence in paper – Perception and optical modelling, Licentiate Thesis nr. 47, Mid Sweden University, Sweden.

L. Yang and Roger D. Hersch, "Extending the Kubelka-Munk model to a non-diffuse light distribution", J. Imaging Science and Technology, vol. 52, pp. 030201-7 (2008).