Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Modellering av färgåtergivning

Innventia har varit världsledande när det gäller modellering och simulering av färgåtergivning.  Vi har utvecklat metoder som kvantitativt kan utvärdera inverkar från tryckning och pappersoptiska egenskaper, bl.a. mekanisk och optisk punktforsting, fluoresens hos papper och ytreflektion från både pappers och tryckfärgsytor.     

Innventia has been one of the leading players in developing the physical models of Colour tone reproduction. We have methods that can quantitatively evaluate the effects of different factors related to printing and papermaking, such as physical and optical dot gains, fluorescence, interface reflection, etc. 

På en tryckt yta (färgbild), skapas olika färgtoner av färgade punkter i olika storlek som också kallas dot percentage eller tonvärde. Generellt sett skiljer sig tryckta punkter i storlek från deras originala, oavsett vilken tryckteknik används, konventionellt eller digitalt. Skillnaden mellan de tryckta punkterna och de i originalet kallas mekanisk punktförstoring, vilken har nära koppling till tryckdynamiken. Dessutom påverkas färgutseendet av såväl ljusreflektion från ytor som ljusspridning inom pappers bulk, som visas i figuren.               

Beskrivning: Light_Ref_Pap_Prnt.jpg

Illustration of light reflection by a print, consisting of light interfacial reflection and lateral light scattering. 

Kontakta oss

Li Yang
08 676 7134
Skicka e-post

Publicerat:

Li Yang, Probabilistic spectral model of Colour halftone incorporating substrate fluorescence and interface reflections, J. Optical Society of America A, vol. 27, 2115-2122 (2010).

Coppel L.G., Neuman M., Edström P., " Lateral light scattering in paper – MTF simulation and measurement," Optics Express 19(25),p. 25181-25187 (2011).