Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Simulering av tryck och pappersoptik

Vi har utvecklat verktyg (metoder och mjukvaror) för att simulera tryckdynamik och pappersoptik. Både tryckning och ljus-pappersväxelverkan är komplicerade processer som styr kvaliteten hos tryckta och otryckta pappers ytor.  Med hjälp av simuleringsverktyg kan de komplicerade processerna undersökas i detalj. Detta kan, i sin tur, lägga till grund till experimentella undersökningar samt tolkning av resultaten.

Modellering och simulering är viktiga komplement till experimentella undersökningar. Vi har utvecklat följade simuleringsverktyg: 

  • Verktyg för att simulera tryckdynamik och färg-pappersväxelverkan, vilket ger fullständig insyn i tryckprocessen från färgöverföring till torkning.
  • Grace är ett pappersoptiskt verktyg. Med verktyget kan kopplingen mellan struktur av papper och kartong och deras optiska utseende kartläggas på en mycket detaljerad (mikro-) nivå.

Modellering av färgåtergivning i tryck möjliggör kvantitativa utvärderingar av påverkan på tryckkvaliteten från alla faktorer som berör papper, färg och tryckprocess.

 

 

 

Kontakta oss

Li Yang
08 676 7134
Skicka e-post

 

Publicerat

Li Yang, "Ink dynamics and ink transfer under printing nip", Proc. Paper Phys. Conf. (2012).

L. G. Coppel, Whiteness and fluorescence in paper – Perception and optical modelling, Licentiate Thesis nr. 47, Mid Sweden University, Sweden.

L. G. Coppel, M. Andersson, P. Edström, and J. Kinnunen, "Limitations of the efficiency of fluorescent whitening agents in uncoated paper", Nordic Pulp and Paper Research Journal, 26(3), 319-328 (2011).

L. G. Coppel, M. Andersson, and P. Edström, "Determination of quantum efficiency in fluorescing turbid media," Applied Optics, 50(17), 2784-2792 (2011).

L. Yang and Roger D. Hersch, "Extending the Kubelka-Munk model to a non-diffuse light distribution", J. Imaging Science and Technology, vol. 52, pp. 030201-7 (2008).

Li Yang, Probabilistic spectral model of Colour halftone incorporating substrate fluorescence and interface reflections, J. Optical Society of America A, vol. 27, 2115-2122 (2010).

Coppel L.G., Neuman M., Edström P., " Lateral light scattering in paper – MTF simulation and measurement," Optics Express 19(25),p. 25181-25187 (2011).