Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Färghantering

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp med att uppnå korrekta och reproducerbara färger i tryck eller vill jämföra färgåtergivning mellan tryck på t.ex. olika material. Korrekt färgåtergivning är viktig för att skapa en enhetlig bild av ett varumärke. Kvaliteten ska vara lika hög och färgerna se lika ut, oavsett om materialet har producerats med olika trycktekniker, på olika platser eller på olika substrat.

Vi har kunskap om standardisering av tryckprocessen

För att kunna leverera samma kvalitet varje gång är det viktigt att ta kontroll över sina produktionsprocesser och att jobba på ett enhetligt sätt. Det gäller allt från pre-press och färghantering till inställning av tryckpressen. När vi pratar om enhetlig kvalitet från olika tryckerier och på substrat från olika leverantörer, får kanske "hög tryckkvalitet" i vissa fall stå tillbaka något, till fördel för att nå den enhetliga kvaliteten.

Det kan t.ex. betyda att några tryckerier skulle kunna uppnå en större färgrymd på vissa papper, men att det är viktigare att t.ex. en annons ser likadan ut oavsett var den har tryckts och på vilket papper. I de här fallen väljer man med fördel att följa någon av de ISO-standarder eller branschöverenskommelser som finns.

Från att ta fram specifika ICC-profiler ...

Vi kan även hjälpa till och ta fram de bästa förutsättningarna utifrån en specifik produkt. Nya material passar inte alltid in i befintliga standarder och har möjlighet att ge ett bättre tryck om t.ex. målvärden för tryckning och ICC-profiler anpassas för just detta substrat.

... till att jämföra produkter och inställningar

Vårt uppdrag ligger ofta i att jämföra tryckkvalitet, däribland färgåtergivning, mellan olika produkter, material eller tekniker. Tack vare den erfarenhet vi har från tryckkvalitetsutvärderingar, provtryckningar och de många analysmetoder som vi använder oss av, kan vi ge ett oberoende utlåtande om hur lika trycket är eller om någon kombination av substrat/teknik fungerar bättre.

I de flesta fall rör det sig om jämförelser mellan olika pappers- eller kartongprodukter, men det kan även gälla undersökningar av hur olika tekniker (rastrering, färger, plåtar, hastigheter etc.) påverkar trycket.

Hör gärna av dig till oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig!

Kvinna som tittar på tryckta bilder i ett labb

Konsumenten bör inte kunna se att livsmedelsförpackningarna kan ha tryckts vid olika tillfällen och av ett antal olika leverantörer.

Kontakta oss

Sofia Thorman
08 676 7133
Skicka e-post

 

Publicerat

How to utilize improved newsprint – balancing image quality and set-off, Klaman Marianne, Johansson Per-Åke, Blohm Erik, Advances in Printing and Media Technology, Proceedings of the 36th International Research Conference of iarigai, Vol. XXXVI, 247-254