Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Utrustning/metoder

Beredning och karaktärisering av bestrykningssmeter

Bestrykningslabbet är väl utrustat för beredning och karaktärisering av bestrykningssmeter. Exempel på egenskaper som kan karaktäriseras:

 • Pigmentljushet;
 • Pigmentpartikelstorleksfördelning från sedimentering (Sedigraph) och ljusspridning (Malvern);
 • Reologi vid låg skjuvhastighet;
 • Högskjuvningsviskositet;
 • Vattenretention hos bestrykningssmeter.

Bestrykningsutrustning

Laboratoriebestrykaren, Helicoater, används för att applicera bestrykning till olika substrat. En annan snabbare teknik är stavbestrykning.

Karaktärisering av bestrykningsskikt och bestruket papper

Innventia har en avancerad instrumentpark för att karaktärisera ytor, såväl fysiskt som kemiskt. Som exempel på analyser kan nämnas:

 • Bestrykningsskiktets täckningsgrad och viktdistribution: SEM, burn-out.
 • Yttopografi med optisk teknik: FRT MicroProf and OptiTopo.
 • Porstruktur hos bestrykningsskiktet.
 • Kontaktvinkel, ytenergi och syra-bas-egenskaper.
 • Droppabsorption för droppstorlekar mellan 35 pl och 4 ml.
 • Karaktärisering av uniformitet i absorptivitet.
 • Kontaktyta under kompression.
 • Uniformitet i ytkompressibilitet.
 • Mekaniska egenskaper hos bestrykningsskikt.
 • Vågighet av bestrukna papper efter vattenabsorption.

Kontakta oss