Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Impulsteknik

Impulsteknik är en högintensitets arkdensifieringsteknik där vatten avlägsnas från en våt pappersbana med hjälp av en kombination av mekaniskt tryck och intensiv värme.

Grundkonceptet i impulsteknik kommer från Douglas Wahrens uppfinning och vision om att kombinera pressning och avvattning genom att exponera pappersarket för en uppvärmd pressyta. Man insåg senare att höga temperaturer gör det möjligt att modifiera och förbättra pappersytan. Begreppet ”impulsteknik” skapades på Innventia för att beskriva dessa utökade möjligheter.

Pilotförsök på FEX har visat att impulsteknik är en effektiv metod för att öka produktionen och förbättra produktkvaliteten. Genom att implementera denna teknik kan man uppnå:

  • Förbättrad avvattning, med produktionsförbättringar kan den ökas med så mycket som 40 % i situationer där torkpartiet är den begränsande faktorn.
  • Förbättrade mekaniska egenskaper.
  • Jämnare ytor.
  • Förbättrad balans mellan ytegenskaper och böjstyvhet.
  • Förbättrad tryckbarhet.

Kontakta oss

Marie Bäckström
08 676 7352
Skicka e-post
Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post

 

Publicerat

Improved paperboard properties with impuls technology
Tubek-Lindblom, A., Bäckström, M., Drotz, M. and Blohm, E.
Prof. Papermaker 2006(1): 53-54, 56-57.

Visualization of liquid-vapor phase change phenomena in impulse technology
Lucisano, M. and Martin, A.
Tappi J. 5(6): 15-21 (2006).

Characterizing liquid-vapor phase change phenomena in impulse technology with resistivity probes
Martin, A. and Lucisano, M.
Tappi J. 5(5): 22-26 (2006).

Mer publicerat