Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Torkning

Under den del av tillverkningsprocessen då pappret genomgår torkning kan man påverka flera viktiga materialegenskaper. Innventia forskar på att utveckla tekniker för att öka förståelsen för torkningsprocesserna och hur olika torkningsstrategier kan påverka pappersegenskaperna.

STFI:s biaxiella tork låter oss studera torkningsprocessen under varierande förhållanden, såsom inspänning och sträckning. Med hjälp av vår pressnings-/torkningssimulator och torkarna i vår EuroFEX pilotanläggning kan vi efterlikna pappersmaskinens torkningsprocesser.

Stora möjligheter till energibesparing

Torkning, dvs. vattenavdunstning, är både energi- och utrustningskrävande. Exempelvis avlägsnar det 100 m långa torkningspartiet i pappersmaskinen ungefär 1/100 av det vatten som avlägsnas i de 20 m långa vira- och presspartierna tillsammans. Att förbättra de mekaniska avvattningsprocesserna i både vira- och pressparti har därför varit ett huvudmål för att göra papperstillverkningsprocessen mer energieffektiv.

Kontakta oss

 

Publicerat

The effect of moisture ratio and drying restraint on the stress relaxation of paperMäkelä P. Appita Annual Conference, Appita, Carlston (2007).

The influence of through-thickness variation on the mechanics of paper drying, Östlund, M., Mäkelä, P., Östlund, S. Advances in Paper Science and Technology, vol. 1, pp. 213-240, The Pulp and Paper Fundamental Research Society, Bury (2005).

Analysis of the oaoer web during its passage through the drying section
Mäkelä P. International Paper Physics Conference, pp. 151-155, PAPTAC, Montreal (2003)