Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tissue (mjukpapper)

Konkurrensen mellan tissuetillverkare och återförsäljare är stark, vilket pressar priser och produktionskostnader. I många delar av världen finns det en brist på tillgängliga traditionella papperstillverkning fibrer, medan levnadsstandard och efterfrågan på hygienprodukter ökar snabbt.

Bättre tissue för mindre

Denna utveckling kräver en effektiv användning av råvaror och energi i mjukpapper. Är det möjligt att behålla viktiga egenskaper, såsom mjukhet och absorption, samtidigt som färre fibrer eller alternativa produktionsprocesser används?

Innventias verksamhet inom tissue-området omfattar utvärdering av fibrer vad gäller energiförbrukningen, till att karakterisera arkstruktur och absorptionsbeteende. För att hjälpa oss har vi lämplig utrustning, såsom höghastighetstermografi för dynamiska absorptionsmätningar, röntgen med datortomografi för analys av arkstrukturen, yttopografianalys med hjälp av OptiTopo och porvolymanalys med hjälp av TRI-metoden.

Inventias Tissue-forskningskluster

Ett klusterforskningsprojekt om tissue körs som en del av Innventias Klusterforskningsprogram sedan 2010. I april 2013 började en andra period detta kluster som kommer att pågå till 2015.

Tissue

Kontakta oss

Mattias Drotz
08 676 7388
Skicka e-post