Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Z-egenskaper

I konverteringsprocesserna (t.ex. tryckning, laminering, korrugering), exponeras pappersmaterial ofta för drag och skjuvbelastning i tjockleksriktningen. Vid sådana belastningar finns det risk för att pappret delamineras, dvs. att det skadas eller delar sig i tjockleksriktningen.

Kontrollerad delaminering

Delaminering kan också uppstå i pappersprodukter i slutanvändarsteget, t.ex. i fogar som utsätts för spänningar och vid öppning av paket. En kontrollerad delaminering kan också vara önskvärd i vissa fall. Vid bigning av kartong, underlättar delaminering vikningen och ger ett bättre slutresultat.

Mätningar som ger förbättringar

Det är viktigt att mäta det mekaniska beteendet hos pappersmaterial i tjockleksriktningen, eftersom denna information gör det möjligt att förbättra såväl konverteringsprocesserna som egenskaperna hos slutprodukterna.

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post