Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Krypning och mekanosorptiv krypning

Pappersmaterial genomgår en kontinuerligt ökad deformation under långtidsbelastning. Detta tidsberoende beteende hos materialet kallas krypning och kan leda till en ansenligt förkortad livslängd hos pappersbaserade förpackningar, både under transport och vid lagring. Ett än allvarligare problem är att krypningen accelereras av fuktvariationer, ett fenomen kallat mekanosorptiv krypning.

Stora möjligheter till materialbesparingar

Mer än en fjärdedel av det papper som produceras i världen idag används för förpackningsändamål, och i regel är dagens pappersbaserade förpackningar överdimensionerade med syfte att undvika brott på grund av krypning. Trots stora produktionsvolymer och möjligheter till materialbesparingar ifall man skulle reducera pappersmaterialet, finns det fortfarande inga standardiserade metoder för att mäta krypning hos papper.

Mäta krypningsegenskaperna

Innventia har unika metoder och utrustning för att mäta pappers krypningsegenskaper vid olika belastningsnivåer i både konstant och varierande klimat. Kryptester på liner, fluting och kartong kan utföras under både drag- och kompressionsbelastning, den senare är möjlig tack vare en nyutvecklad kompressionstest. Vårt laboratorium har också utrustning för krypningstester på enkelfibrer, wellpapp, hela förpackningar och färdiglastade transportpallar.

Dessa metoder låter oss undersöka varför krypning uppstår i pappersmaterial, att utveckla tillverkningsmetoder som reducerar krypningen, samt att utveckla modeller som gör det möjligt att förutse krypning.

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post