Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hygroexpansion – mät den noggrant

Fuktinducerade dimensionsförändringar har en stor inverkan på körbarheten för papper och kartong i konverteringsprocesserna. Fenomenet hygroexpansion ligger också till stor del bakom pappersbane- och rulldefekter såsom curl, twist, cockling, vågighet and långa kanter hos pappersmaterialet.

Hygroexpansionen är således ett stort problem för alla producenter av papper, kartong, trycksubstrat och förpackningar. Länge fanns det dock ingen metod för att mäta hygroexpansionen på ett flexibelt, effektivt och noggrant sätt.

Ny effektiv testutrustning

Innventia har nyligen utvecklat ny provningsutrustning för att mäta hygroexpansionen i pappersmaterial. Utrustningen är både arbets- och tidseffektiv, då den är helt automatiserad och kan köra 30 olika hygroexpansionstester samtidigt. Utrustningen är kopplad till en fuktgenerator som kan programmeras fritt.

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post