Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Brottmekanik och körbarhet

Ett brott i pappersbanan är kostsamt och något som alla papperstillverkare och konverterare vill undvika. Länge fanns det inte någon metod för att mäta pappersegenskaper orsakade av brott i pappersbanan. Innventia har dock utvecklat en metod baserad på klassisk brottmekanik som för närvarande är på väg att bli ISO-standard.

En metod för att klassificera körbarhet

Denna metod gör det möjligt att klassificera pappersprodukter ur ett körbarhetsperspektiv. Den kan också användas som verktyg för att utveckla pappersmaterial som är mindre känsliga för defekter, vilket innebär att körbarheten för pappersmaterialet kan förbättras.

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post