Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pappersmekanik

Att kvantifiera, förbättra och optimera de mekaniska egenskaperna hos papper

Papper och kartong är komplexa material med egenskaper som kan begränsa användbarheten. Pappersmaterialets känslighet för defekter kan leda till brott i pappersbanan i både tillverkningsprocessen och de efterföljande konverteringsprocesserna; krypning under långtidsbelastning kan innebära att pappersbaserade förpackningar går sönder under transport och lagring; veka skikt i papprets tjockleksriktning ökar risken för delaminering under konverteringsprocesserna, samt pappersmaterialets känslighet för fukt kan leda till olika problem.

När papper utsätts för fukt blir det mjukare och vekare, medan uttorkning gör materialet sprött. Förändringar i fuktinnehållet gör ofta att pappret blir vågigt och ser oattraktivt ut. 

Verktyg för mätning och design av pappersegenskaper

Pappersfysiken erbjuder verktyg för både att mäta och designa egenskaper hos pappersmaterial. Provningsmetoder kan användas för att klassificera materialegenskaper samt för att ge förståelse för relationen mellan tillverkningsparametrar och materialegenskaper. Provning är därför ett utmärkt hjälpmedel i utvecklandet av pappersmaterial och pappersprodukter med förbättrade egenskaper. Dessutom kan provningsdata användas för att utveckla och kalibrera modeller, vilka i sin tur kan användas för att simulera, reglera och optimera tillverknings- och konverteringsprocesserna.

För att förbättra en egenskap hos pappret måste du först kunna mäta den

För att kunna styra och systematiskt förbättra en viss pappersegenskap är det nödvändigt att egenskapen i fråga kan mätas och kvantifieras. Genom åren har Innventia utvecklat ett antal metoder för provning av pappersmaterial, både standardiserade metoder för produktionsstyrning och världsunika metoder och utrustning för provning av komplexa pappersegenskaper.

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post
Magnus Gimåker
08 676 7024
Skicka e-post

 

Publicerat

Modelling delamination in paperboard during sheet offset printing
Girlanda, O., Fellers, C. (2008)
Appita 61(2):113-119.

The effect of moisture ratio and drying restraint on the stress relaxation of paper
Mäkelä, P. (2007)
Appita annual conference, Appita, Carlton.

Measuring out-of-plane shear properties of paperboard

Nygårds, M., Fellers, C., Östlund, S. (2007)
J. Pulp Pap. Sci. 32(2):105-109.

Mer publicerat