Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Processkemi

Innventias senaste fokusområden inom processkemi har varit retentionskemi, fiberyteanalys och att lösa våtändeproblem orsakade av lösta och kolloida ämnen.

Ett särskilt mål har varit att förbättra formationen vid en given retentionsnivå. Denna typ av studier inkluderar papperstillverkningspilotförsök med olika typer av formationsmedel och hur de integreras med retentionssystem (t.ex. att kunna producera papper med hög fyllmedelshalt) samt hur fiberflockningen påverkas av kemiska tillsatsmedel.

Tillsammans med topokemisk grafting av ytladdningar har detaljerade studier utförts om ytladdningsfördelning i cellväggen hos fibrer och hur dess påverkan på polyelektrolyt adsorption och prestanda hos olika våtändetillsatser. Ett särskilt mål har varit att ersätta malning med tillsatser samtidigt som produktiviteten hos pappersmaskinen bibehålls.

Våtändekemi

Inom våtändekemi är vårt fokus att lösa problemen med skadliga ämnen i pappersbruket. När papperstillverkningsprocessen blir mer och mer av ett slutet system tenderar organiska ämnen att ackumuleras och orsaka problem, t.ex. genom avlagring eller genom att störa effekten av tillsatskemikalier. En genomgång av processen kan ge viktig information om den kemiska statusen och hur man kan lösa dessa problem.

Ett annat område som studeras är effektiviteten hos tillsatsmedel såsom fixeringsmedel och retentionsmedel. Vi har genomfört ett flertal projekt angående utveckling och optimering av nya tillsatsmedel, testning av effektivitet, känslighet för skadliga ämnen etc.

Våtändeanalys

 • Avvattningstid och permeabilitet i fibersuspensioner med DDA (Dynamic Drainage Analyser).
 • Zeta-potential-analys av fibrer (Mütek SZP).

Bakvattenanalys

 • Katjoniskt behov (Mütek PCD).
 • COD (Dr Lange kyvettmetod).
 • Kolhydrater, totalinnehåll (orcinol).
 • Kolhydrater, monosackaridsammansättning (CZE).
 • Turbiditet.
 • TOC.
 • Extraktivämnen.
 • Lignin.
 • Partikelstorleksfördelning.

Dessa metoder kan tillämpas på bakvatten samt på olika fraktioner av bakvattnet. Följande tekniker kan användas:

 • Fraktionering av bakvatten till kolloida material and löst material
 • Ultrafiltrering av löst material till material med höga och låga molekylmassor

Kontakta oss

Paul Krochak
08 676 7372
Skicka e-post

Produktblad

Våtlabb 

Publicerat

Effects of released organic substances on sizing
efficiency – Influence of origin, composition and molecular properties of the organic material
Sjöström, L., Jacobs, A., Rådeström, R., Nordlund, M. (2006)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 21(5):575-585

Mer publicerat