Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Funktionell kemi

Området funktionell kemi inkluderar såväl olika tillsatser som påverkar körbarheten som kemikalier som genererar effekter på svällning och mekaniska egenskaper.

Ett fokusområde under de senaste åren har varit topokemisk ytmodifiering av fibrer med syftet att öka styrkan på bindningar mellan fibrer, hydrofobering samt att allmänt förbättra prestanda för våtändetillsatser. De flesta aktiviteterna har varit kopplade till introduktion av ny teknik, som exempelvis topokemisk grafting av ytladdningar. Särskild vikt har lagts på att förbättra körbarheten hos pappers- och kartongmaterial.

Ett annat fokusområde under senare år har varit AKD-hydrofobering, särskilt retentionsstrategier för AKD och AKD-hydrolys (samt katalyserad hydrolys).

Våra mest använda testmetoder

Nedan listas våra mest använda testmetoder. Vänligen kontakta oss för mer information.

 • Mätning av fiberladdningar (karboxylsyragrupper och/eller sulfonsyragrupper)
 • Analys av bulkladdning och ytladdning
 • Zeta-potentialanalys
 • Zeta-potentialanalys på fibrer, Mütek SZP
 • Turbiditet
 • Ultrafiltrering av löst material till material med höga och låga molekylmassor
 • Partikelstorleksfördelning
 • Kväveinnehållsmätningar, Antek
 • Ultrafiltrering av polymerlösningar (molekylviktsfraktionering)
 • Molekylviktsmätningar på polymerer (HPLC)
 • Partikelstorleksmätningar i vätskefas
 • FSP, fibermättnadspunkt
 • Fiberfraktionering I labbskala med BDDJ

Kontakta oss

Caroline Ankerfors
08 676 7149
Skicka e-post

Publicerat

On the mechanisms behind the ability of CMC to enhance paper strength
Duker, E., Lindström, T. (2008)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 23(1):57-64.

On the indirect polyelectrolyte titration of cellulosic fibres. Conditions for charge stoichiometry and comparison with ESCA
Horvath, A. E., Lindström, T., Laine, J. (2006)
Langmuir 22:824-830.

Mer publicerat