Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Papperskemi

Innventia har ett brett utbud av forsknings- och tjänsteaktiviteter inom papperskemiområdet, omfattande processkemi, funktionskemi och mikrobiologi. Innventia är världsledande i fiberkemiforskning och papperskemi har varit ett huvudforskningsområde på institutet i mer än 40 år.

Inom processkemiområdet har Innventia dessutom utmärkta möjligheter att utföra pilotskaleförsök med pilotpappersmaskinen FEX.

Innventia kan erbjuda innovativa papperskemilösningar inom alla delar av papperskemiområdet. Våra laboratorier har utrustning för att utföra avancerade analyser av:

  • Fiberegenskaper (t.ex. bulk- och ytladdningar, flockningsbeteende, fibermorfologi),
  • Bakvattenkaraktärisering (t.ex. COD, kolhydratanalys, Z-potential, partikelstorleksfördelning och mikrobiologiska undersökningar).

Kontakta oss

Caroline Ankerfors
08 676 7149
Skicka e-post

Publicerat

On the mechanisms behind the ability of CMC to enhance paper strength
Duker, E., Lindström, T. (2008)
Nord. Pulp Pap. Res. J., 23(1):57-64.

On the indirect polyelectrolyte titration of cellulosic fibres. Conditions for charge stoichiometry and comparison with ESCA
Horvath, A. E., Lindström, T., Laine, J. (2006)
Langmuir, 22:824-830.

Mer publicerat