Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Stratifierad formning

Nästa stora steg i papperstillverkning kommer vara introducerandet av stratifierad formning med syfte att minska energiförbrukningen, förbättra produktegenskaperna och sannolikt utveckla helt nya produkter. Till skillnad från flerskiktsformning ger stratifierad formning en skiktstruktur med endast en inloppslåda. Detta gör att metoden kan användas för produkter med låg ytvikt som t.ex. tidningspapper.

Stratifierad formning med en enda inloppslåda

Stratifierad formning gör det möjligt att producera tryckpapperskvaliteter med olika mälder i de olika skikten. En annan intressant möjlighet skulle vara att använda trähaltig massa i ett skikt mellan två blekta ytskikt, och erhålla samma produktegenskaper som man får idag med 100% ny kraftmassa.

För flerskiktsprodukter, som liner och kartong, betyder tillämpningen av stratifierad formning på toppskiktet en ökad designfrihet, då olika funktionaliteter som t.ex. tryckkvalitet, mekaniska egenskaper och hydrofobicitet skulle kunna introduceras i det översta skiktet. Produkter med dessa karakteristika skulle innebära betydande miljömässiga fördelar och samtidigt en bättre konkurrenskraft.

Kontakta oss

Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post
Paul Krochak
08 676 7372
Skicka e-post

Publicerat

A new technique for stratified forming
Söderberg, D.
PaperCon '08, TAPPI, Norcross, GA (2008).

STFI-Packforsk develops new stratification technology
Söderberg, D. (2007). Paper Technology 48(4):13-23.

Modelling of component flows during stratified forming: aspects on retention and layer purity
Östlund, I., Sjöström, L. and Norman, B. (2007). PTS Symposium, 5.1-5.12.

Reduction of layer mixing in stratified forming through hydrodynamic control
Söderberg, D. and Lucisano, M. (2005).
13th Fundamental Research Symposium, Vol. 1, pp. 83-105.

Mer publicerat