Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Formningsforskning

Basen för vår förståelse för formning kommer från forskningen på fibersuspensioner och om hydrodynamiken i olika delar av pappersmaskinen. Exempel på intressanta ämnen är faktorerna som kontrollerar fiberflockningen, kopplingen mellan fiber- och vätskebeteende i turbulenta flöden, mekanismer som styr fiberorientering, kemiska tillsatsämnens påverkan på beteendet hos suspensioner, transporten av fyllnadspartiklar i fibernätverk. Denna typ av arbete utförs ofta i samarbete med forskare vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Fokus på att förbättra papperstillverkningsprocessen

Vårt fokus ligger alltid på att förbättra papperstillverkningsprocessen. Pilotanläggningen FEX är ett ovärderligt redskap i detta då den gör det möjligt att undersöka dynamiken i formningsprocessen vid industriella förutsättningar. I synnerhet det slutna bakvattensystemet säkerställer att inverkan av både mäldsammansättning och av mäldkemin kan undersökas grundligt.

Bland de forskningsområden som uppmärksammas för närvarande är kopplingen mellan avvattning och fördelningen av fibrer, finmaterial och fyllmedel i pappersbanan, samt att hitta sätt att reducera strukturvariabilitet i pappersarket.

Moderna mätmetoder

Vi använder de modernaste mätmetoderna i vår forskning inom formningsområdet, t.ex. Particle Image Velocimetry and höghastighetsfotografering. Flera av metoderna har utvecklats på Innventia, som exempelvis SOFA-systemet för online-analys av pappersstrukturen, ett flertal arkstrukturkaraktäriseringsmetoder, samt ett system för att mäta avvattningstrycket mellan virorna i dubbelviraformning. Dessutom används modellering och numeriska simuleringar för att ytterligare öka kunskaperna om formningsprocessen.

Kontakta oss

Paul Krochak
08 676 7372
Skicka e-post

 

Produktblad

SOFA

 

Publicerat

Fibre orientation measurements near a headbox wall
Carlsson, A., Söderberg, D. and Lundell, F. (2010)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 25(2):204-212.

Fibre Orientation Control Related to Papermaking
Carlsson, A. et al. (2007)
J. Fluids Eng., 129(4), pp. 457-465.

The new STFI-former
Norman, B., Hermansson, L., Söderberg, D. (2007)
PulPaper Conference, pp. 17-21, FAPET, Helsinki.

Mer publicerat