Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Formning

Formningsprocessen styr mycket av pappersarkets inre struktur och har därför en avgörande påverkan på produktegenskaperna. En god förståelse för formning är nödvändigt för att uppnå en hög produktionseffektivitet och för att utveckla nya produkter och produktsegment. På Innventia spänner formningsområdet över allt från grundforskning om fibersuspensionsflöden, utvecklandet av nya teknikplattformar, till kundnära uppdragsverksamhet.

Detta vida omfång möjliggörs av Innventias unika faciliteter i såväl stor som liten skala, från pilotanläggningen FEX till all den utrustning som finns tillgänglig för kontrollerade laboratorieförsök.

Nya idéer till processmodifieringar och nya koncept

Grundläggande insikter omsätts regelbundet i nya idéer för processmodifieringar och nya koncept, vilka kan testas och vidareutvecklas med hjälp av våra resurser. Som goda exempel kan nämnas ett stödblad som förhindrar skador i dubbelviraenheter och Aq-vane konceptet för stratifierad formning. FoU-aktiviteter kopplade till formning utförs även på uppdrag från kundföretag.

Kontakta oss

Paul Krochak
08 676 7372
Skicka e-post

Produktblad

SOFA

 

Patent

Dewatering apparatus
Norman, B. and Hermansson, L.
International patent WO2006091165 (2006).

Method of forming a fibrous web and machine therfor
Söderberg, D.
International patent WO03/048452 (2003).

Mer publicerat