Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Suglåda i labbskala

I formningpartiet i pappersmaskinen förs en stor mängd vatten bort från det våta pappret på mycket kort tid. I slutet av formningpartiet sitter suglådor där vatten avlägsnas med hjälp av lokalt vakuum: tryckfallet får vattnet att flöda ur pappersbanan in till suglådan.

Innventia har designat en suglåda i labbskala för att studera avvattnings- och deformationsbeteendet hos fibermattor under och efter en sugpuls. Mekanismen och instrumenteringen hos labbsuglådan har utformats med hänsyn till alla mekanismer som bestämmer det slutliga torrinnehållet i pappersbanan efter sugpulsen:

  • Fibermattans kompressibilitet,
  • Utsugning av vatten med luft,
  • återvätning.

Med Innventias labbsuglåda kan vi styra hur länge tryckpulsen ska pågå (50 ms till 10 s) och vakuumet över suglådan (0 till -40 kPa). Tjockleken på pappersbanan följs kontinuerligt under sugpulsen och direkt efteråt. Med hjälp av denna laboratorieanordning kan vi också studera återvätningen, då den även är utrustad med ett separationsverktyg som kan avlägsna pappersbanan från suglådan vid bestämda tider under och efter sugpulsen.

Kontakta oss

Alexander Waljanson
0768767331
Skicka e-post

 

Publicerat

Method for studying the deformation of a fibre web during a suction pulse
Åslund, P., Vomhoff, H. (2008)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 23(4):398-402.

External rewetting after suction box dewatering
Åslund, P., Vomhoff, H., Waljanson, A. (2008)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 23(4):409-414.

Mer publicerat