Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Planpress för laboratoriestudier av pressning och torkning

Papperstestningslabbet på Innventia är utrustat med en pressnings- och torkningssimulator som kan efterlikna några av de fenomen som äger rum i pressnings- och torkningspartierna i en pappers- eller kartongmaskin. Systemet bygger på en servohydraulisk planpress som styrs av en dator.

När man simulerar våtpressning kan man variera lasten (maximum last 40 kN) samt presspulsens form och längd. Pressnypet kan konfigureras både som enkelfiltat och som dubbelfiltat.

Arket kan föras till simulatorns torkningsparti direkt efter pressning, inom mindre än 2 sekunder efter presspulsen. Här kläms provet fast med hjälp av ett par uppvärmda cirkulära porösa ringar för att uppnå fullständig inspänning under torkningen. Provet torkas därefter genom att varma perforerade ytor pressas mot båda sidor av det våta provet. De varma ytorna består av en stålplatta med hål i ett särskilt mönster. Ytorna är fästa på två bägare, vilka kan värmas upp med varmluft med en temperatur på upp till 250 °C.

Under torkningen pressas ytorna mot det våta provet under en viss tid och lyfts sedan bort från provet under lika lång tid för att låta vattnet avdunsta. Ytorna roteras innan de återigen pressas mot provet under lika lång tid som tidigare, sedan lyfts de bort och roteras än en gång. Genom denna procedur värms provet upp genom värmeledning varannan torkningspuls. Den totala torkningstiden för ett prov är i samma storleksordning som den i torkningspartiet i en pappers- eller kartongmaskin.

Kontakta oss

Marco Lucisano
0768767285
Skicka e-post