Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Avvattning

En förbättrad mekanisk avvattning ger energibesparingar, ökad produktivitet och förbättrad körbarhet i produktionen av papper och kartong. Innventia bedriver forskning inom området med syfte att uppnå dessa mål. Vi strävar efter att göra avvattningen i pappers-, kartong- och massamaskiner mer effektiv samtidigt som produktegenskaperna bibehålls eller förbättras.

Unik utrustning

Vi har ett brett utbud av utrustning till hands för att kunna utföra forskning och uppdrag, varav mycket är unikt för Innventia. För att nämna några exempel:

  • Britt dynamic drainage jar
  • Higher pressure drop sheet former
  • Dynamic laboratory suction box
  • Laboratory pressing/drying simulator
  • Pilotpappersmaskinen FEX

Kontakta oss

 

Produktblad

IR Thermography

 

Publicerat

Understanding the basic dewatering mechanisms of suction box dewatering
Åslund, P., Vomhoff, H. (2009)
Int. Papwirtsch 2009(3):36-40.

The influence of press felt micro-scale stress variation on dewatering
Gullbrand, J., Vomhoff, H. (2005)
Nord. Pulp Pap. Res. J. 20(3):289-297.

Mer publicerat