Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nanocellulosa

Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till Kevlar och andra material baserade på fossila råvaror är nanocellulosa helt förnybart.

Tidigare var tillverkningsprocessen allt för energikrävande för att en kommersialisering av nanocellulosa skulle vara tänkbar, men tack vare den processutveckling som Innventia har gjort är det nu fullt möjligt. Energiförbrukningen har kunnat minskas med totalt 98 procent, vilket motsvarar en besparing på 29 000 kWh per ton. Som jämförelse kan man ta uppvärmningen av en normalstor villa som är cirka 18 000 kWh per år.

Nanocellulose
Magnus Gimåker med en nanokomposit för mekanisk provning

Vad är nanocellulosa?

Nanocellulosa (även kallad mikrofibrillerad cellulosa, MFC eller nanofibrillated cellulosa, NFC) har funnits sedan början av 1980-talet. Den framställs genom delaminering av cellulosafibrer i högtryckshomogenisatorer. Fullständigt delaminerad nanocellulosa består av långa (1-2 mikrometer) mikrofibriller (5-20 nm i diameter) och ter sig som en högviskös, skjuvningsförtunnande transparent gel.

Kommersiellt utnyttjande av nanocellulosa misslyckades på 1980-talet på grund av den mängd energi som krävs (30.000 kWh / ton) för att delaminera fibrer. Den efterföljande utvecklingen på Innventia har resulterat i olika förbehandlingsmetoder av fiber, genom vilka energiförbrukningen kan minskas med upp till 98 % (ca 500 kWh / ton).

Användning av nanocellulosa

Det finns en mängd olika potentiella tillämpningar för nanocellulosa, exempelvis tillverkning av både papper och kartong. Med avseende på papper / kartong, kan nanocellulosa användas som en förstärkande medel i papper med hög fyllmedelshalt. Andra användningsområden kan vara ytlimning och ytbeläggning, t.ex. som ett barriärmaterial (mot syre, vattenånga, fett / olja) i livsmedelsförpackningar.

Sedan finns tillämpningar inom nanokompositer, förtjockningsmedel i lågkalorimat, emulsion / dispersion, oljeåtervinningsapplikationer, kosmetiska / farmaceutiska tillämpningar och tillämpningar inom elektronik branschen.

MFC gel
MFC gel.

Kontakta oss

Anna Carlmark
+46 8 676 7361
Skicka e-post

Publicerat

Nanocellulose as an additive in foodstuff Göran Ström, Camilla Öhgren and Mikael Ankerfors
Innventia Report No 403, Juni 2013

Nanocelluloses: A new family of nature-based materials Klemm, D., Kramer, F., Moritz, S. Lindström, T., Ankerfors, M., Gray, D. and Dorris, A. Angew.
Chemie Int. Edition (2011) 50(24), 5438-5466

Polylactide latex/nanofibrillated cellulose bionanocomposites of high nanofibrillated cellulose content and nanopaper network structure prepared by papermaking route. Larsson, K., Berglund, L.A., Ankerfors, M., Lindström, T.
Journal of Applied Polymer Science (2012). Available online, DOI: 10.1002/app.36413.

Mer publicerat